0 продукт(а) |0.00 лв.

Купи Регистрация

Спирт Технически Лакпром с пръскалка за дезинфекция

Цена: 14.65 лв.
Опаковка
0.970 л.

Описание

Представлява денатуриран технически етилов алкохол. Използва се като разтворител, за обезмасляване, дезинфекция и други цели.

Опасни вещества:

Етилов алкохол  - не по-малко от 70%

Внимание:

Н225 - Силно запалими течности и пари
Н319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите
Н336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

Р102 - Да се съхранява извън обсега на деца
Р210 - Да се пази от топлина /искри/открит пламък/ нагорещени повърхности
Р233 - Съдът да се държи плътно затворен
Р280 - Използвайте предпазни ръкавици /предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

Срок на годност:

36 месеца от дата на производство посочена на опаковката в неотваряна фабрична опаковка.
Документи за сваляне Размер Tип
Спирт лакпром Документи 2 Mb pdf

Сходни продукти

Спирт за горене Дъга - 0.500л

2.80 лв.
виж повече

Спирт за горене Дъга - 1.00л

3.50 лв.
виж повече

Спирт за горене Лакпром

8.60 лв.
виж повече

Спирт за горене технически "Торнадо"

3.65 лв.
виж повече

Проект на ImpulseMedia.eu