7360
30.11.2022 г.

Най-старото дърво в света

Пред офиса имаме дърво. То е там от преди аз да бъда във фирмата и от преди фирмата да се нанесе на това място. Лятото, когато имаме най-много работа и когато е най-горещо, то ни пази сянка. Съответно ние му се отблагодаряваме като го поливаме всеки ден.
Дървото не е в цветущо здраве, но ние се надяваме да оцелее възможно най-дълго време.Най-старото в дърво в България е Гранитския дъб. Той е на над 1600 години. Там е от преди да основем нашата държава. За съжаление не е в най-доброто си състояние. Изсъхнал е, изглежда наближава своя край. Бил е свидетел на всичките събития, за които четем и знаем от собствената си история. 

Но да си представим от колко отдавна е сегашният рекордьор в света. Матусал е името, което му е дадено от хората. Това дърво живее от близо 5000 години в Калифорния. Надживяло е всяка човешка империя, която е съществувала. Точното му местонахождение се пази в тайна, за да не го сполети някоя беда, както се е случило с Прометей. Той е бил още по-стар, в същата гора, но е бил отсечен, за да се провеждат изследвания. 

Матусал е съвременник на пирамидите. За да го поставим в контекст Цезар е по-скорошен за нас, отколкото пирамидите са за Цезар. Изключителната воля за живот на този организъм е с него от 50 века. По това време хората все още не са можели да обработват желязото и бронза, горе долу по това време започват да пишат. Това дърво е било с нас през цялата ни записана история. Дървесината като материал заслужава много повече уважение отколкото получава от нас.