Общи условия

Общи условия за ползване на уебсайт и електронен магазин

 

 1. Обща информация и приложно поле


1.1 Настоящите общи условия („Общи условия“) уреждат отношенията между “Камо-67” ЕООД, с ЕИК: 103105534 („PPCompany“), от една страна, и, от друга страна, лицата (физически или юридически, наричани общо“Клиенти”), които използват уебсайта и електронния магазин, собственост на PPCompany, находящи се на интернет адрес http://shop.ppcompany.eu
 
1.2 Настоящите Oбщи условия обвързват Клиентите, които ползват уебсайта като посетители, извършват покупка с или без регистрация, или извършват регистрация без покупка на посочения интернет адрес и същите се задължават да ги спазват. Всички договори за покупко-продажба на стоки чрез електронния магазин се уреждат от настоящите Общи условия.


1.3 Данни и информация за PPCompany съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия:
 1. Наименование на собственика на уебсайта и електронния магазин: „Камо-67” ЕООД
 2. Данни за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията: вписан, с ЕИК: 103105534
 3. Регистрация по ЗДДС: регистриран, с  ДДС номер BG103105534
 4. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1336, р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 216, вх. А, ет. 1, ап. 2
 5. Aдрес, на който се упражнява дейността (физически магазин):  гр. София, п.к. 1202, ул. Г.С. Раковски № 21
 6. Данни за кореспонденция:  и-мейл: office@ppcompany.eu; телефони: 02 421 4137, 0896 309 705, 0899 197 712, 0899 197 765.
 7. Уебсайт: http://shop.ppcompany.eu
 8. Банкова сметка: BG26BPBI79421023062401
   
 • Клиентите могат да установят контакт със служители на PPCompany, от 09.00 до 18:00 часа, от понеделник до петък (без дните на официални празници) чрез посочените канали за контакт.
   
 1. Регистрация на потребителски профил. Поръчки с и без регистрация

 
2.1 Клиентите могат да ползват електронния магазин и да поръчват стоки след регистрация на потребителски профил, както и без регистрация по тяхна преценка. 


2.2 Регистрацията се извършва чрез попълване на форма за регистрация. Полетата, отбелязани със звездичка, са задължителни. При поръчка на стоки през потребителски профил Клиентът въвежда потребителско име и парола.
 
2.3 При поръчка на стоки без регистрация Клиенът попълва форма за поръчка, като полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.  

2.4 Клиентът следва да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма и при попълване на форма за поръчка. PPCompany може да променя обема на изискваните лични данни при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на промяна в някои от данните, регистрирани в потребителския профил, препоръчваме Клиентът да актуализира съответните данни, като Клиентът може да направи това по всяко време. PPCompany не носи отговорност, ако Клиентът не изпълни препоръката по предходното изречение.

2.5 Клиентът отговаря за опазването на потребителското си име и парола за потребителския си профил, като препоръчваме да опазва тяхната конфиденциалност. Препоръчваме на Клиента да не предоставя паролата и потребителското си има на трети лица, като Клиентът носи отговорност за всякакви действия на трети лица. При съмнение за злоупотреба с потребителското име и парола, препоръчваме паролата да бъде сменена и Клиентът да информира PPCompany при първа възможност. 

2.6 При създаването на потребителски профил и при попълването на форма за поръчка с или без регистрация, Клиентът следва да се съгласи с общите условия, като отбелязва с отметка съответното поле в регистрационната форма/формата за поръчка. 

2.7 По искане на Клиента, регистрацията, може да бъде прекратен/а във всеки един момент, респ. потребителският му профил заличен, като Клиентът изпрати искане за прекратяване на регистрацията съгласно правилата на политиката за поверителност. 

2.8 При създаване на потребителски профил и при попълването на форма за поръчка с или без регистрация, Клиентът може да даде съгласие да получава рекламни съобщения от PPCompany на посочения от него и-мейл. Клиентът може по всяко време да оттегли съгласието си за получаване на рекламни съобщения, като изпрати искане за това съгласно правилата на политиката за поверителност. 

2.9 Моля да се запознаете с политиката за поверителност за повече информация относно това как и при какви условия обработваме лични данни на Клиентите. 
 1. Извършване на поръчки и сключване на договори за покупка на стоки чрез електронния магазин

3.1 Извършването на поръчки и сключването на договори от разстояние за покупко-продажба на стоки от електронния магазин може да се осъществи от всяко физическо лице, навършило 18 години, действащо в качеството си на потребител (т.е. извън рамките на търговската си и професионална дейност) или в качеството си на законен или упълномощен представител на клиент – юридическо лице.   

3.2 Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. 

3.3 Електронният магазин съдържа информация за предлаганите стоки, включително относно основните характеристики на стоките, единична цена, разходите за транспорт и доставка, както и допълнителна информация, която цели подпомагането на извършването на информиран избор от Клиентите при покупката. PPCompany не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят до основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на допълнително предоставената информация.
 
3.4 PPCompany запазва правото си да променя стоките, предлагани в електронния магазин, техните параметри и характеристики, както и да променя информацията, публикувана на уебсайта без предварително уведомление до Клиентите. 

3.5 Клиентът има право да поръчва всички стоки, указани в електронния магазин. При извършване на поръчка Клиентът избира вида на стоките, цвят (в случай че е приложимо) и количество и ги добавя в потребителската кошница с бутона „Добави“. Клиентът може да продължи пазаруването, като натисне бутона „Продължи с пазаруването“ или да премине към завършване на поръчката, като натисне бутона „Купи“.  Преди завършване на поръчката, Клиентът има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени, размера на транспортните разходи и крайната сума за плащане. При завършване на поръчката и натискане на бутона „Потвърди“, Клиентът прави оферта (изрично изявление) до PPCompany за сключване на договор за покупко-продажба на стока/и от разстояние. 

3.6 Поръчките и запитванията от страна на Клиентите се обработват от служителите на PPCompany в рамките на работното време, посочено в т. 1.4. След приемане на офертата от Клиента, служител на PPCompany може да се свърже с Клиента за уточняване на поръчката по телефон и/или и-мейл. PPCompany ще изпрати съобщението по електронна поща до Клиента, с което потвърждава, че поръчката е потвърдена и стоките са приготвени за изпращане. От този момент договорът за покупка-продажба на поръчаната стока се счита за сключен и обвързва страните по него.   

3.7 В списъка с продукти във всяка категория или в страницата на всеки продукт е посочена информация относно неговата  наличност. Информацията се отнася за наличността в склада на PPCompany и се обновява на всеки 10 минути. За допълнителна информация относно наличности, цени и доставки, Клиентът може да се свърже с нас на телефоните за връзка, посочени в т. 1.3.6, както и на електронен адрес: office@ppcompany.eu.
 
3.8 Във всеки един момент, преди договорът да бъде сключен, PPCompany може да откаже да достави поръчаните стоки, включително ако няма достатъчна наличност, както и ако Клиентът не е предоставил необходимите данни за доставка.  
 1. Цени. Условия на плащане

4.1 Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Цените в електоринния магазин са обявени в лева и са крайни, като включват ДДС, но не и разходите за транспорт и доставка. Цената за доставка се формира отделно и не е включена в обявената в електронния магазин цена за конкретен артикул. Клиентът декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка поръчка в електронния магазин е свързана със задължение за плащане на цената за съответния артикул. 

4.2 PPCompany има право да променя цените, посочени в електронния магазин по по всяко време и своя преценка, без да е длъжен да уведомява предварително Клиентите. PPCompany е обвързан от, респективно Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била посочена в електронния магазин към момента на завършване на конкретна поръчка.  

4.3 Стоките се заплащат с наложен платеж, т.е. в брой при доставката на стоката от съответния куриер. Всички плащания се извършват в български лева. 

4.4 Документирането на доставката се извършва посредством касова бележка и/или фактура, издадени от PPCompany, които се изпращат на Клиента заедно с поръчаната стока. 

4.5 Клиентите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени стоки да не са налични към момента на извършване на поръчката. В случай че PPCompany  няма възможност да изпълни поръчката поради изчерпване или недостатъчни наличности, PPCompany уведомява Клиента на посочения от него телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.  
 1. Доставка. Срокове за доставка

5.1 Доставка на стоки се извършва на територията на Република България, до адрес по избор на Клиента или до офис на куриер. Доставката не включва качване до вратата на апартамент. 

5.2 Доставките се извършват от трето лице – куриер.  PPCompany работи със Speedy и Еконт, като във формата за поръчка Клиентът може да избере предпочитан куриер за конкретната доставка. 

5.3 Цената за транспорт и доставка не е включена в цената на стоките, като зависи от теглото и обема на стоките, които са поръчани, а също така и от зоната за доставка. Цената за транспорт и доставка е според тарифата на съответния куриер. Дължимата цена за съответната доставка ще бъде указана преди завършване на поръчката и е са сметка на Клиента. При поръчка на стойност над 200 лв. транспортът и доставката са безплатни. 

5.4 PPCompany не носи отговорност за недоставени стоки и други неизпълнения поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни, посочени от Клиента. Евентуално повторно изпращане на стоки е за сметка на Клиента.   

5.5 При невъзможност за доставка при две посещения на посочения от Клиента адрес и/или невъзможност за осъществяване на контакт на посочения от Клиента телефон или и-мейл, договорът за продажба от разстояние се прекратява и PPCompany се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки. 

5.6 Срокът за доставка е три работни дни, считано от деня следващ деня, в който поръчката е потвърдена от PPCompany, но не по-късно от 30 дни от потвърждаване на поръчката. Доставки се извършват всеки ден, без неделя и без дните на официални празници. Предвижданата дата за доставка се спазва по възможност, като при промяна PPCompany ще информира Клиента по телефона или на посочения и-мейл за евентуални затруднения. 

5.7 Клиентът ще получи известие за очаквана дата на доставка от куриера. PPCompany не носи отговорност за забава, ако поръчаната стока не бъде доставена в указания срок поради независещи от него обстоятелства или вина на трети лица. 

5.8 При получаване на доставката и приемане на стоката Клиентът следва да се увери, че са доставени всички артикули, както и че няма видими повреди и дефекти по опаковката на стоките. Рекламации във връзка с грешни доставки или отклонения в доставените количества и в качеството на стоките, които могат да бъдат установени при обикновен преглед на опаковките и по външни белези, се правят при получаване на стоката в присъствието на куриера.  Ако пратката е  увредена или с дефект, Клиентът има право да откаже доставката или да приеме доставката  и да упражни правата си по рекламацията след приемане на стоката. Във всички случаи Клиентът следва да съобщи на PPCompany за характера и естеството на констатирания проблем, като се свърже със служител на PPCompany във физическия магазин, по телефона или изпрати уведомление на и-мейл office@ppcompany.eu, като PPCompany ще предприеме подходящи мерки за удовлетворяване на рекламацията, напр. да замени стоката, да допълни липсващото количество и др. в зависимост от конкретния случай. За поръчки на физически лица- потребители се прилагат правилата по т. 7 от настоящите общи условия. 

5.9 Рискът от случайно погиване на стоката преминава върху Клиента от момента на получаването ѝ.  
 1. Отказ от договора

(прилага се за Клиенти – физически лица, които действат извън своята търговска и професионална дейност)

6.1 Всеки Клиент- физическо лице, който действа извън търговската си или професионална дейност, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да върне поръчаните стоки в срок от 14 календарни дни, считано от датата на приемане на стоките, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. 

6.2 Клиентът следва по ясен и недвусмислен начин да заяви решението си да се откаже от договора, като представи уведомление за отказ във физическия магазин на PPCompnay или като изпрати уведомление на следния  е-мейл: office@ppcompany.eu. Клиентът може да използва, ако желае, стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение 1 към тези Общи условия. В случай че уведомлението за отказ е изпратено по и-мейл, PPCompany при първа възможностще изпрати потвърждение за получаването на отказа. 

6.3 Клиентът следва да изпрати обратно на PPCompnay или на упълномощено от него лице стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Клиентът е уведомил PPCompnay за решението си да се откаже от договора. Страните могат да уговорят, че PPCompnay ще прибере стоките лично. 

6.4 След получаване на уведомлението за отказ, PPCompany ще се свърже с Клиента с цел оказване на съдействие при организиране на връщането на стоките обратно. 

6.5 PPCompany възстановява сумите, получени от Клиента, включително разходите за първоначалната доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която PPCompany е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора. PPCompany ще възстанови сумите със същото платежно средство, с което е осъществена продажбата, т.е. чрез наложен платеж, освен ако с Клиента не уговорят друго (например връщане на сумата във физическия магазин на PPCompany). 

6.6 Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Клиента. Клиентът се съгласява посочените разходи да бъдат приспаднати от сумата, която подлежи на възстановяване. PPCompany има право да задържи сумата, подлежаща на възстановяване, докато не получи стоките обратно или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. 

6.7 До момента на обратното предаване на стоката от страна на Клиента на PPCompany, рискът от случайно погиване или повреждане на стоката се носи от Клиента. 

6.8 Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да се установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. В случай на нарушена опаковка, нарушена цялост на защитни стикери и други означения, причинени от Клиента, PPCompany си запазва правото да не възстанови заплатените суми в пълен размер. 

6.9 Правото на отказ не се прилага в случай че стоките са употребени, обработени, преработени или са изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания (напр. тониран латекс).  
 1. Съответствие на стоките. Гаранция за съответствие. Средства за защита при несъответствие. Рекламации

 прилага се за Клиенти – физически лица, които действат извън своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия)

7.1 
Съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки, продавачът се ангажира да предостави стоки, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора за продажба и обективните изисквания за съответствие.

             7.1.1 За да съответстват на договора за продажба, стоките трябва да отговарят на следните индивидуални изисквания:
 1. да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават характеристиките, предвидени в договора (т.е. да няма липси, дефекти, отклонение от размер и марка);
 2. да са годни за конкретната цел, търсена от Клиента, за която Клиентът е уведомил PPCompnay най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която PPCompany се е съгласил;
 3. да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за ползване, предвидени в договора за продажба.
           7.1.2Стоките трябва да отговарят и на следните обективни изисквания за съответствие:

           a. да са в количество и да притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които Клиентът може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от PPCompnay или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на PPCompany или от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета. PPCompany не е обвързан с публичните изявления по предходното изречение, ако докаже, че не е знаел и не е можело разумно да се очаква да знае за съответното публично изявление, към момента на сключване на договора публичното изявление е било коригирано по същия начин, по който е било направено, или по подобен начин, или решението за купуване на стоките не е можело да бъде повлияно от публичното изявление.
          b. да са доставени със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за употреба, които Клиентът може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, и
          c. да притежават качествата на мострата или модела, която PPCompany е предоставил на разположение на Клиента преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо. Клиентът се съгласява, че цветовете на снимките, публикувани в електронния магазин, може да се различават от действителните и PPCompany препоръчва мострите да се разгледат на място във физическия магазин.
         d. да са годни за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид, когато е приложимо, действащите разпоредби на правото на Европейския съюз и на българското право, както и на съществуващите технически стандарти, или при липсата на такива стандарти – на приложимите за съответния сектор правила за добри практики;

         7.1.3 Счита се, че няма липса на съответствие, ако в момента на сключване на договора за продажба Клиентът е бил изрично уведомен (по телефон, по и-мейл или при посещение във физическия магазин), че определена характеристика на стоките се отклонява от обективните изисквания за съответствие и Клиентът с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора за продажба.

7.2 PPCompany отговаря за несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се прояви в рамките на две години, считано от този момент, доколкото гаранцията е съвместима с естеството на доставените стоки. 

7.3 Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора или на обективните изисквания за съответствие Клиентът има право:

7.3.1 да предяви рекламация, като поиска PPCompany да приведе стоката в съответствие (ремонт или замяна на стоката);
7.3.2 да получи пропорционално намаляване на цената;
7.3.3 да развали договора. 

7.4 PPCompany може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие, значимостта на несъответствието, възможността да бъде предоставено другото средство за защита на Клиента без значително неудобство за Клиента. 

7.5 Клиентът има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

7.5.1 PPCompany не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно т. 7.7  или PPCompany е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно т. 7.4;
7.5.2 появи се несъответствие въпреки предприетите от PPCompany действия за привеждане на стоката в съответствие;
7.5.3 несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
7.5.4 PPCompany е заявил или от обстоятелствата е ясно, че PPCompany няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за Клиента. 

7.6 Клиентът няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. 

7.7 Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, но не по-късно от един месец, считано от уведомяването от Клиента за несъответствието, без значително неудобство за Клиента, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на Клиента. Клиентът предоставя стоките на разположение на PPCompany. При замяна на стоките PPCompany взема заменените стоки обратно от Клиента за своя сметка. 

7.8 Когато се намалява цената, намалението е пропорционално на разликата между стойността на получените от Клиента стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие. 

7.9 Клиентът упражнява правото си да развали договора чрез заявление до PPCompany, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба. Клиентът връща стоките на PPCompany без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е уведомил PPCompany за решението си да развали договора за продажба. Всички разходи за връщане на стоките са за сметка на PPCompany. PPCompany възстановява на Клиента заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от Клиента за тяхното изпращане на PPCompany. PPCompany е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиента. 

7.10 PPCompany поддържа регистър на предявените пред него и пред негови служители рекламации на стоки. При предявяване на рекламация задължително се описва в регистъра, като на Клиента се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

7.11 Приемането на рекламации се извършва от 9:00 до 18:00 всеки делничен ден във физическия магазин на PPCompany или на и-мейл office@ppcompany.eu по избор на Клиента.     

7.12 Когато PPCompany удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя един екземпляр на Клиента. Копие от акта ще бъде предаден на Клиента във физическия магазин или изпратен на посочения от Клиента и-мейл.
 
7.13 Правото на гаранция не се прилага, ако доставената стока е увредена от Клиента или трети лица, променена, преработена или неправилно съхранявана или неправилно ползвана, или ако е извън срока на годност.
 
7.14 Клиентът се съгласява, че PPCompany отговаря по настоящия раздел, само в рамките и до размера, посочен в закона и не поема допълнителна отговорност. В случай на противоречие със закона, се прилагат съответните разпоредби на закона.
 
7.15 Извън законовата гаранция, PP Company има право по всяко време да предоставя и променя условията по търговски гаранции за съответствие на стоките, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции по своя преценка.  Търговските гаранции се прилагат при спазване на инструкциите за ползване на продуктите, като не важат за стоки, които са били неправилно съхранявани, използвани не по предназначение или променяни.
 
 1. Ограничаване на отговорността

 
8.1 PPCompany полага всички разумни усилия, за да поддържа съдържанието на уебсайта актуално, вярно и точно, но не гарантира неговата актуалност, вярност и точност.

8.2 Уебсайтът може да бъде недостъпен поради необходимост от поддръжка или неизправност или поради други причини, като PPCompany ще положи разумни усилия за възстановяване на работата му, без да гарантира това. 

8.3 PPCompany не носи отговорност за технически или нетехнически неизправности или други проблеми, които се дължат на хостинг услуги, компютърни системи, сървъри или доставчици, телефонни мрежи или телефонни услуги, оборудване за компютри или мобилни телефони, софтуер и други технически проблеми или задръствания в интернет трафика, или във връзка с уебсайта, включително увреждане или повреда на компютър, мобилен телефон или друг хардуер или софтуер на Клиента или на друго лице, свързани с или в резултат от използването или изтеглянето на съдържание във връзка с мрежата и/ или във връзка с уебсайта. 

8.4 Уебсайтът може да съдържа линкове към уебсайтове или ресурси на трети страни, както и софтуер, текст, графики, статии, снимки, дизайн, звук, видео, музика, информация, приложения и друго съдържание на трети лица. PPCompany не е собственик, не контролира, не проверява и не носи отговорност за посоченото съдържание. 

8.5 PPCompany не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си поради форсмажор, включително, но не само: невъзможност за набавянето на суровини и транспортни средства; пожари, земетресения, суша, наводнения; война и военни действия (независимо дали са обявени или не са обявени),  мобилизация, ембарго; въстание, революция, метежи, военни конфликти и военни действия; всяка заплаха, свързана с или случай на радиоактивност, токсичност, епидемии, експлозии или всяка друга заплаха; бунт, безредици, блокади, стачки или производствено смущение от всякакъв вид, както и всяко друго събитие или явление, което дори и да не е изрично посочено тук е извън контрола на PPCompany и е било непредвидимо или ако е било предвидимо е било непреодолимо. Договорените срокове на доставка се удължават с времето, през което са били налични форсмажорни обстоятелства.  
 1. Защита на личните данни

9.1 PPCompany обработва лични данни за целите на сключване и изпълнение на договори за продажба на стоки с Клиенти посредством електронния магазин.  За повече информация Клиентите следва да се запознаят с политиката за поверителност: [линк]

 
 1. Авторски права

  10.1 Възпроизвеждане на текстове, образи и информация от уебсайта се извършва при условията на Закона за защита на авторското право и сродните му права и/или нормативните актове, уреждащи съответните отношения.
             10.2 Цялата информация, публикувана в електронния магазин, е собственост на PP Company или на техни партньори, предлагащи продукти в магазина, включително изображения и описания на стоки.

             10.3 PP Company се съгласява собственици на други уебсайтове и потребители да публикуват връзки към електронния магазин, без да поема отговорност за техните действия.


             10.4 Забранява се копирането на текстове от електронния магазин и използването им по друг начин, включително поставянето им в други уебсайтове и електронни магазини, без съгласието на PPCompany  или съответните партньори на PPCompany . Текстове и снимки от електронния магазин могат да се използват, като се цитира източникът със следния текст: „Източник:http://shop.ppcompany.eu”.
 
 1. Приложимо право

  11.1 За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското право.  
 1.  Спорове

  12.1 При възникнали спорове, Клиентът може да отправи спорните въпроси към служител на PPCompany в рамките на работното време и чрез каналите за контакт, посочени в т. 1.3 и т. 1.4. Страните ще положат разумни усилия за разрешаването на спорните въпроси, във взаимен интерес.     12.2 При непостигане на споразумение по спорните въпроси, Страните могат да се обърнат към компетентния български съд.
             12.3 Клиент –физическо лице, действащ извън рамките на своята търговска и професионална дейност, може да се обърне за съдействие и към Комисия за защита на потребителите: https://www.kzp.bg,  както и към Европейската онлайн платформа за решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG.  
 1. Разни

      13.1 При несъответствие между разпоредбите на тези Общи условия и сключен индивидуален договор с Клиент, клаузите на индивидуалния договор са с предимство.             
13.2 Тези Общи условия са в сила считано от 16 май 2021 г. и се прилагат по отношение на всички договори от разстояние, сключени чрез електронния магазин на PPCompany. Актуалният текст на тези Общи условия е достъпен на убсайта на електронния магазин.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение 1: Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора

До:  “Камо-67” ЕООД,
Със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1336, р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 216, вх. А, ет. 1, ап. 2
Адрес на физически магазин: гр. София, п.к. 1202, ул. Г.С. Раковски № 21
И-мейл: office@ppcompany.eu
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: ________________________________________________[Моля опишете]
Стоките са получени на _________________ [Посочете дата].
 
Име на Клиента: ________________
Адрес на Клиента:___________
Подпис на Клиента: ____________________
(само в случай, че настоящият формуляр се подава на хартия)
Дата: ____________