Спирт за горене Лакпром

Код на продукта:  
7.99 - 9.99 лв.

Крайна цена с ДДС:

Опаковка:  


Детайли
Представлява денатуриран и оцветен технически етилов спирт.
Опасни вещества: Етилов алкохол 70-90% 

Приложение:


Използва се като гориво в спиртни лампи, примуси, специално конструирани отоплителни уреди и др.
 
  • S2 - Да се пази далече от достъп на деца!
  • S7 - Съдът да се държи плътно затворен!
  • S16 - Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши!
 

Опаковка:

0.970 л.