Ефекта на цветовете
01.10.2019 г.

Ефекта на цветовете

 Повечето от нас възприемат цветовете като даденост. Замисляли ли сте за момент, за ефекта на цветовете в нашия живот? Какво значение имат? От къде идват? Какъв би бил живота без цвят?


Науката определя цвят , като визуално тълкуване на как светлината рефлектира от повърхностите. Цвят  е  това количество от видимият спектър на светлината, което се отразява обратно от  повърхността. Всички повърхности поглъщат светлина. Черните повърхности поглъщат всичката светлина ( за това черните автомобили се нагряват повече от белите през горещите летни дни). Белите повърхности отразяват всичката светлина. Ако гледате червена ваза, това означава че всички цветове освен червения са абсорбирани от вазата и само червения цвят рефлектира към Вашето око.
Теорията за добавяне на цветовете се базира на възприемането на червен (red)зелено (green) и синьо (blue). Тези три цвята се считат за основните цветове за цифрова и светлинно-базирана технология, като тази, използвана в телевизионните екрани и компютърни монитори. При тази теория, червени, зелени и сини цветове комбинирани чрез светлината по различен начин произвеждат всички останали цветове. Еднаквата стойност и комбинация на трите цвята произвеждат бяла светлина, липсата на светлина прави черен цвят.”RGB” теорията не е приложима при пигментно базираните продукти, като боите и мастилата.
При пигментно базираните цветове основните цветове са:  червен, жълт и син. Причината е , защото пигментите са вещества, а не чиста светлина и за да се получат различните цветове, които виждаме трябва да бъдат смесени.
 
Характеристиката на цвета се съставя от три части: нюанс (hue),  наситеност(chroma) и сила (яркост) (value).
Нюанс, е най-характерната черта на цвета. Това е , което повечето хора имат предвид когато кажат думата „цвят”. Съществуват почти безкрайно множество нюанси. Например между червено и жълто се намират всички възможни оранжеви нюанси.
Наситеността, определя чистотата, интензитета и насищането на цвета.Силните цветове изглеждат богати и пълни. Слабите цветове са бледи и скучни. Пастелните тонове са със слаба наситеност, докато интензивните тонове са със силна наситеност.
Силата,яркостта, опредлеля тъмнотата или светлостта на цвета. Понякога светлите цветове се наричат тонове  а тъмните цветове нюанси.
 
NCS, Natural Color System е логична цветна система изградена на основата, как човек вижда цветовете.
В системата NCS, цветовете са класифицирани от шест елементарни цветове,  които се възприемат от хората като „чисти”. Четирите хроматични цветове са жълт (Y), червен(R) , син (B), зелен (G) и два нехроматични цвята бял (W) и черен (S). Всички други цветове могат да бъдат описани от гледна точка на тяхното сходство с елементарните цветове. Тези понятия са свързани и описват чисто визувалните качества на цветовете, а не как се смесват.
NCS системата е класифицирана по следния начин:

Сива скала „натурална” (N)
  • Леко тонирана сива скала (02)
  • Леко наситен сива скала (05) с 11 нюанса

След това следват четири главни групи:
  • Жълта група цветове между G80Y и Y70R
  • Червена група цветове между Y80R и R70B
  • Синя група цветове между R80B и B70G
  • Зелена група цветове между B80G и G70Y

Означения на цветовете NCS S 1050 – Y90R :

Четири цифрената комбинация  1050  означава 10% яркост на цвета и 50% хроматичност (наситеност) на цвета
Комбинацията от букви и цифри Y90R включва нюанса на цвета,  жълт с 90% червено.

Чисто сивите цветове нямат нюанси и се обозначават с буквата (N) натурални.
S 0300-N е бял цвят и следва S 0500-N, S 1000-N, S 1500-N и т.н.  до S 9000-N, който е черен цвят.