Remal Telsal Неутрализиращ грунд 1,00 кг.

Код на продукта:  
6.99 лв.

Крайна цена с ДДС:

Опаковка:  


Детайли
Висококачествен продукт за неутрализиране на пресни мазилки, срещу появата на водоразтворими соли и вар от мазилките, за саниране на цветни петна след течове от наводняване, за саниране на мазилки от дим и никотин.

Начин на употреба:

Повърхността трябва да е суха и почистена от нездрави части, прах, мазнини.
По-дебели стари слоеве трябва да се изстържат.
Разрежда се с вода в съотношение 1:5 (1 кг. Remal Telsal : 5 л. вода) 
Така разреденият разтвор се нанася върху подготвената повърхност.
Нанася се с четка.
В случай на подуване на старите покрития (особено бои и други подобни) те трябва да се почистят преди следващо нанасяне.
Използвайте само такова количество разтвор на продукта, че да не се стича и да не образува лъскави, трудни за боядисване места с излишък от Remal Telsal!
След изсъхване и евентуално почистване, върху повърхността може да се нанасят обикновени бояджийски продукти, дисперсни или силиконови фасадни бои по стандартния начин.


Разходна норма:

Опаковка 1 кг. ≈ 40 м² за един слой
 

Мерки и обозначения за безопасност:

Спазвайте основните правила и мерки за безопасност!
При работа с продукта използвайте защитни средства за очите, лицето и кожата!
При попадане върху незащитени части на кожата действа стягащо, а разтвори с по-висока концентрация - разяждащо!
При случайно поглъщане може да подейства разяждащо на храносмилателния тракт!
При контакт с кожата веднага измийте със сапун и старателно изплакнете с вода!
При попадане в очите да се плакне с вода 10-15 минути!
При поглъщане да се изпие около 0,5 л. вода с 10 таблетки активен въглен!
При вдишване да се осигури подаване на чист въздух!
Във всички случаи да се потърси лекар!
  • R41 - Риск от сериозно увреждане на очите
  • S2 - Да се пази от достъп на деца
  • S36/39 - Да се носи подходящо защитно облекло, очила или защита за лицето
  • S46 - При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикетът

Продуктът не е отровен, но не е предназначен за директен контакт с хранителни продукти, фуражи и питейна вода нито за нанасяне върху детски мебели и играчки!
 

Опаковка:

  • 1.00 кг.