Основни правила за нанасяне на лаково-бояджийски продукти
01.11.2018 г.

Основни правила за нанасяне на лаково-бояджийски продукти

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Голямото разнообразие и специфика на лаково-бояджийските материали предполагат по-специфични мерки за хигиена и безопасност на труда, които се посочват от производителите.

За целта е необходимо хората, използващи лаково-бояджийски материали, внимателно да се запознават и изпълняват инструкциите и предписанията за работа.
 

ПОДГОТОВКА НА ЛАКОВО-БОЯДЖИЙСКИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА И НАНАСЯНЕ

Непосредствено преди употреба лаково-бояджийските материали в опаковката се разбъркват добре.

Ако лаково-бояджийският материал е двукомпонентен, се прибавя съответния втвърдител в съотношение, посочено в етикета.

Ако е необходимо, лаково-бояджийският материал се разрежда с разредител, посочен в етикета на съответния продукт.

СТАБИЛНОСТ НА ЛАКОВО-БОЯДЖИЙСКИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПОКРИТИЯ

Лаково-бояджийските продукти са стабилни при нормални условия на съхранение и целесъобразна употреба. При прилагане на препоръчаните предписания нямат вредно въздействие.

Изсъхналото покритие не отделя органични разтворители и други вредни вещества, поради което не оказва вредно влияние върху здравето на хората и върху околната среда.

Задължително е да се четат и спазват указанията, написани върху етикета и инструкциите за работа с избраните лаково-бояджийски материали.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА


От правилната подготовка на основата, върху която ще бъде нанесено лаково-бояджийското покритие, зависи дали ще се получи добро сцепление между основата и покритието и дали то ще осигури добра защита по време на експлоатацията.

Ако има нарушено старо покритие, то трябва да бъде отстранено до здрава основа. Ако има петна от мазнини или петролни продукти, те се почистват с миещи препарати, след което многократно повърхностите се измиват с вода. Подсушават се и се обезпрашават. При необходимост от грундиране на основата се използва препоръчителния грунд посочен върху етикета. След това се пристъпва към нанасяне на финишното покритие.

 

А/ ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ ПРЕДИ НАНАСЯНЕ НА ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

Преди нанасянето на избрания от вас продукт е необходимо да подготвите повърхността, която ще бъде лакирана. Паркета или дюшемето трябва да бъдат изциклени, обезпрашени и сухи. Не се допуска лакиране на паркет или дюшеме намазани с паркетин. В такъв случай е необходимо подовата настилка да бъде добре измита с разредител АМВ или МРТ и подсушена.

 

Б/ ПОДГОТОВКА НА СТЕНИТЕ И ТАВАНИТЕ ПРЕДИ НАНАСЯНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ

Стените и таваните в жилището или офиса можете да подновите с вододисперсни бои /латекси/.

При нова мазилка или шпакловка - след пълното им изсъхване се грундират с импрегниращи грундове.
При старо латексово покритие се препоръчва стените да бъдат измити и грундирани.
Пребоядисване на старо покритие от посна боя - необходимо е това покритие да се свали до мазилка, след което се грундира с импрегниращи грундове

 

В/ ПОДГОТОВКА НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА ПРЕДИ НАНАСЯНЕ НА АЛКИДНИ БОИ, ЛАКОВЕ И ЕМАЙЛЛАКОВЕ

Дървените повърхности се нуждаят от подготовка преди боядисване.


При нови дограми и дървени плоскости - предварително се грундират. Неравности по дървото се отстраняват с помощта на китове за дърво, които съхнат бързо и се шлайфат добре.
При старо покритие на дървени повърхности - ако покритието е напукано и олющено, трябва да се свали до здрава основа. Следва шлайфане и обезпрашаване. Евентуално получилите се неравности се китват.
 

Г/ ПОДГОТОВКА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ ПРЕДИ НАНАСЯНЕ НА АЛКИДНИ БОИ И ЛАКОВЕ

Металните повърхности се почистват добре от ръжда, соли, термични окиси, обезмасляват се с разредител АМВ или МРТ и се грундират.

 

ОСНОВНИ ГРЕШКИ ПРИ БОЯДИСВАНЕ

  • Използване на неподходящи типове грундове или лошо подготвена основа, върху която има стари покрития и последващо нанасяне върху тях на боя несъвместима с основата.
  • Не се спазва времето за препокриване между отделните слоеве.
  • Използване на неподходящ разредител - бензин, нафта и др. подобни разтворители на бои и лакове. Използвайте посочен препоръчителен разредител!
  • Преразреждане на боята
  • Използване на лошокачествени средства за нанасяне: четки, валяци, неправилно избрана дюза на пистолета за шприцване.